Veřená zakázka

Využití srážkových vod v základní škole Chlumín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití na zálivku zahrady a splachování WC a s tím související trubní vedení a technologické vybavení. Stavba bude umístěna na pozemku p. č. st. 141, plocha pozemku 1 279 m2, stavba na pozemku č. p. 123 - objekt občanské vybavenosti, oboje k. ú. Chlumín. Stávající stavba v řešeném území zůstane zachována. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka - obce Chlumín. Stavební pozemek se nachází na okraji zastavěného území obce.
Systém pro využití upravené srážkové vody se skládá z existující dešťové kanalizace - venkovních okapů a svodů, dále z nádrže pro zachycení a akumulaci srážkových vod, filtru, čerpadla a systému pro doplňování pitné vody do nádrže a úpravny srážkové vody - desinfekce a filtrace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.04.2021