Veřená zakázka

Stavba polních cest C01, C02, C03 v k.ú. Popice a Starovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem VZ je realizace stavby polních cest C01, C02 a C03 v k.ú. Popice a Starovice, z nichž každá tvoří samostatný stavební objekt.
Polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové obousměrné s výhybnami, kategorie P 4,5/30 ( C01) a P 4,5/20 ( C02 a C03 ).
Konstrukce vozovky bude s povrchem z asfaltového betonu obrusného ACO 11.
V navržené trase polní cesty C01 se v současné době nachází v úseku km 0,660-1,120 pravostranná alej – javor babyka. Stávající dřeviny tvořící alej bude nutné přesadit.
V úseku km 1,140 – 1, 340 o délce 200 m bude doplněna stávající levostranná výsadba, staré a nevhodné dřeviny budou odstraněny a dle požadavku obce budou nahrazeny ovocnými stromy. .
V úseku km 0,515 – 1, 436 se nachází v trase navržené polní cesty vodovodní závlahové potrubí. Po vytýčení trasy polní cesty a zjištění přesného uložení závlahového potrubí bude v místech, kde dojde k dotčení, potrubí přeloženo mimo zpevněnou část komunikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2021