Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění sloučeného územního a stavebního povolení pro rekonstrukci uličního prostoru v ul. Výstupní, Ústí nad Labem, městská část Krásné Březno a Severní Terasa.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Projektová dokumentace bude řešit výměnu živičných vrstev vozovky s lokální výspravou poruch konstrukce komunikace, kompletní rekonstrukci zastávek MHD včetně nástupišť, zádržných systémů, chodníků, odvodnění komunikace a veřejného osvětlení. Součástí projektu bude vodorovné a svislé dopravní značení a úpravy stávajících přechodů pro chodce dle ČSN 73 6110.
2. Při návrhu výměny živičných vrstev bude vycházeno z diagnostického průzkumu vozovky provedeného společností RODOS Praha dokončeného dne 10. 09. 2018.
3. Rekonstrukce zastávek MHD bude spočívat v úpravě délky nástupních hran na 18 m, úpravě délky a úhlu napojení nájezdových a výjezdových klínů u zastávek v parkovacích zálivech a bezbariérové úpravě nástupních hran. Prostor zastavování vozidel bude proveden z raženého betonu.
4. V rámci rekonstrukce zádržných systémů (svodidel) bude realizována jejich kompletní výměna za ocelová svodidla svodnicového typu dle TP 203, úroveň zadržení N2 dle TP 114.
5. V rámci rekonstrukce chodníků je uvažováno s kompletní rekonstrukcí konstrukce chodníků. V rámci projektu bude prověřena i možnost rozšíření levostranného chodníku ve směru staničení (tedy od křižovatky s ul. Neštěmická) tak, aby umožňoval společný provoz chodců a cyklistů.
6. Součástí projektové dokumentace budou i další nutné prvky požadované příslušnými ČSN nebo zákonnými ustanoveními (nasvětlení přechodů pro chodce apod.) a vodorovné a svislé dopravní značení.
7. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
8. Předmětem zakázky je dále zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení
9. Fáze projektu:
9.1. Zajištění vstupních podkladů.
9.1.1. Zaměření skutečného stavu.
9.1.2. Prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod.
9.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
9.3. Zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
10. Součástí plnění zakázky je i výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení.
11. Dokumentace bude zpracována v šesti paré v listinné podobě včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation) na CD nosiči, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF. Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.02.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.