Veřená zakázka

Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb Centrum HRAD II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45211350-7 - Výstavba víceúčelových budov,
45212110-0 - Výstavba středisek pro volný čas
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací – výstavba komunitního centra - zařízení sloužící pro konání nejrůznějších aktivit občanů obce Dívčí Hrad. Budova je navržena jako jednopodlažní dům typu bungalov. Ve východní části objektu dominuje víceúčelová společenská místnost, navazující na sociální zázemí a samostatnou kancelář. Součástí je také technická místnost. Západní část bude využívaná především jako komunitní centrum, včetně potřebného zařízení. Obsahuje zejména sociální zázemí, samostatnou kancelář, kuchyňku a hernu. Obě části objektu mají samostatný vstup. Budova bude zastřešena sedlovou střechou se sklonem 30°. Jedná se o stavbu trvalou včetně zpevněných ploch, vodovodní přípojky, elektro přípojky, splaškové a dešťové kanalizace - v rámci veřejné zakázky Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb Centrum HRAD II, a to dle projektové dokumentace, neoceněného výkazu výměr a dalších dokumentů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.03.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.04.2022