Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelná – Kravaře ve Slezsku


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele pro následující stavbu: Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických podmínkách pro tuto stavbu.

Součásti plnění je:
-Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), příp. dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
-Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
-Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH)
-Zajištění kompletních dokladů pro vydání stavebního povolení, příp. společného povolení
-Zajištění ES prohlášení o ověření subsystému
-Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012
-Výkon autorského dozoru (AD)

V rámci stavby bude na přejezdu vybudováno nové PZS, včetně elektrické přípojky. Součástí bude rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně úpravy GPK, odvodnění, přejezdové konstrukce a živičného povrchu komunikace.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.10.2020 (10:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.