Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

SO 103, silnice II/114 v km 64,380 - 64,609


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
SO 103A silnice II/114 v km 64,380 – 64,609
Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3 a oprava propustku. Návrh oprava vozovky je stanoven na základě diagnostiky vozovky – příl. G2 projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. Oprava mostních objektů bude provedena jako samostatná stavba. V této stavbě se provede zejména oprava stávající vozovky dle doporučení zpracované diagnostiky vozovky. Dále pak bude na novém krytu provedeno nové vodorovné dopravní značení, vymění se stávající svislé dopravní značení pročistí silniční příkopy od nánosů. Stávající svodidla se vymění za nové.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Bližší údaje ke stavbě jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.

SO 103B propustek v km 64,533
Stávající propustek v opravovaném úseku DN 600 je hluboko pod silnicí, bude rekonstruován. Čela a římsy budou očištěny tryskáním vysokotlakým vodním paprskem. Kamenné zdivo a kamenné překlady na čelech a římsách budou v porušených místech rozebrány a znovu vyzděny a uloženy, kamenné zdivo bude znovu vyspárované do hloubky min. 100 mm. Betonové čelo bude sanováno. Dno vtoku a výtoku propustku bude očištěno od nánosů, trouba propustku pod silnicí bude vyčištěna a bude provedena kamerová zkouška. Pokud by se zjistilo, že roura protlaku pod silnicí je poničená, musí se opravit nebo vyměnit protlakem nová roura. Na vtoku i výtoku bude provedena dlažba z lomového kamene do betonového lože. Dlažba bude podél čela na obou bocích, nad čelem i dole v korytě. Dlažba dna bude provedena tak, aby usměrnila koryto vodoteče do otvoru propustku a hrany římsy budou odlážděny tak, aby nevystupovaly z příkopu a neohrozily případně auto sjeté do příkopu. Bližší údaje ke stavbě jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.10.2020 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.