Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou–Vrbno pod Pradědem, Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou–Vrbno pod Pradědem, Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou–Vrbno pod Pradědem


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je zpracování tří samostatných dokumentací pro stavební povolení (DSP) a Projektových dokumentací pro provádění stavby (PDPS), včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti staveb a výkony autorského dozoru (AD) při realizaci staveb dle zadávacích podmínek Objednatele, a to pro stavby:
• „Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“
• „Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“
•„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických podmínkách pro tyto stavby.

V rámci staveb bude na přejezdech vybudováno nové PZS, včetně elektrické přípojky. Součástí bude rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně úpravy GPK, odvodnění, přejezdové konstrukce a živičného povrchu komunikace.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.10.2020 (09:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.