Veřená zakázka

Výstavba optické sítě v Bukovicích pro společnost C2NET s.r.o.“ – GEO A DOKUMENTACE

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71315300-2 - Stavební geodézie
Popis:

Předmět zakázky
Název: „Výstavba optické sítě v Bukovicích pro společnost C2NET s.r.o.“ – GEO A DOKUMENTACE“
Zakázka je složená z dodávky služeb bez možnosti dílčího plnění.
_____________
Předmětem veřejné zakázky je výstavba optické sítě v Dobraticích části Bukovice a to včetně souvisejících činností, přesný popis jednotlivých částí je následující:

Geo a dokumentace
Zhotovitel provede zaměření předpokládané trasy výkopu před samotnou realizací zemních prací a bude koordinovat výstavbu v celkovém předpokládaném rozsahu 100 hodin včetně pravidelného dohledu nad pokládkou mikrotrubiček, jejich správným uložením, zaměření skutečného stavu položených tras.
Po ukončení zemních práce a položení všech mikrotrubiček provede geodetického zaměření všech tras včetně zpracování geometrického plánu a vypracování dokumentace skutečného provedení. Ta bude zahrnovat také přesnou pozici všech kabelových komor a případných spojek a dále barvy samostatných mikrotrubiček.
Dokumentace skutečného provedení bude předána v elektronické podobě ve formátu DWG či DGN na USB disku a v tištěné podobě v počtu 2 paré. Geometrické plány budou vypracovány tak, aby umožnily podání žádosti o zápis služebnosti do katastru nemovitostí

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.01.2022