Veřená zakázka

Výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Výsadba LBC Háje je navržena na pozemku p. č. 1259, který se nachází v jižní části katastru Třebětice. Centrální část biocentra bude chráněna navrženým zemním valem. Biocentrum je navrženo tak, aby v centrální části vzniklo prosluněné místo s několika solitérními dřevinami a květnatou loukou. Severní a východní část biocentra bude lemována liniovou výsadbou dřevin v kombinaci s keřovým patrem. Biocentrum bude z jižní a západní strany odcloněno stávající vzrostlou lesní vegetací. Biokoridor LBK 769703-2 je navržen na pozemcích p. č. 1375 a 1294, které se nachází v jižní části katastru Třebětice. Po zapojení bude sloužit jako migrační koridor mezi LBC Háje k vodnímu toku Mojena. Interakční prvek IP3 je navržen na pozemku p. č. 1219, který se nachází jižně od intravilánu obce Třebětice. Je navržen jako liniová výsadba podél nově navrhované polní cesty HC3.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na výsadbu a následnou péči o zeleň.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2024