Veřená zakázka

Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77300000-3 - Zahradnické služby,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je založení vegetačních krajinných prvků. Realizace bude spočívat v zatravnění, výsadbě stromů a keřů, a dále v následné péči o vysazené dřeviny po dobu tří let. Podrobné zadání (po technické stránce) je specifikováno v projektové dokumentaci (zpracovatel Paměť krajiny s.r.o., z roku 2023, s následnou aktualizací soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), která je přílohou zadávací dokumentace.
Součástí předmětu díla bude i provedení souvisejících činností, které jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.07.2024