Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem této VZ je zpracování územního plánu Rájec-Jestřebí, včetně vypracování Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o §územně analytických podkladech, územně plánovací dokumantaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a rovněž i s ostatnmi právními a jinými předpisy, kteé se na danou problematiku a předmět VZ vztahují, dle a v souladu s Pravidly pro digitalizaci územních plánů Jihomoravského kraje a v souladu se schváleným Zadáním územního plánu Rájec-Jestřbí. Viz. Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.11.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 06.12.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.