Veřená zakázka

Vypracování PD vč. AD pro LBK2 a IP19 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) včetně zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci opatření z plánu společných zařízení dle schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní.
Zakázka je rozdělena na dva objekty (biokoridor LBK2 a interakční prvek IP19) pro každý z objektů bude vypracována samostatná kompletní projektová dokumentace na výsadbu včetně zpracování plánu následné péče o vysazené porosty.

Navržené objekty:
Objekt 1 - LBK2 - bude navržena nepravidelná výsadba dřevin 6-8 shluků po 30-40 kusech dřevin. V místě střetu se systematickou drenáží je doporučeno pouze zatravnění (aby byla zajištěna funkčnost vodního díla). LBK2 je navržen na p.p.č. 590 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní (výměra 6564 m2).

Objekt 2 - IP19 – návrh opatření je vymezení liniové výsadby autochtonních dřevin. IP19 je navržen na p.p.č. 550/1 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní v délce 300 m a o výměře 1500 m2.

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření dvou smluv o dílo:
1. SoD na zpracování PD
2. SoD na provedení AD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.03.2024