Veřená zakázka

Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 - I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Opravy, revize a servisMateriál, součástky a náhradní díly
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
43325000-7 - Zařízení parků a hřišť,
45000000-7 - Stavební práce,
45112711-2 - Krajinné úpravy parků,
45310000-3 - Elektroinstalační práce,
45332200-5 - Instalace a montáž vodovodních rozvodů,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci stávající městské zeleně s cestami, lavičkami a herními prvky v parku V Zápolí, Praha 4, k.ú. Michle. Bude proveden vycházkový okruh lemující hlavní pobytovou louku, osazeny venkovní prvky, herní prvky a pítko, nové veřejné osvětlení, přípojka vody, přípojka elektro, automatický závlahový systém a trelážová stěna. Vše včetně souvisejících terénních, zahradních a vegetačních úprav.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.09.2022