Veřená zakázka

Výměna střešní krytiny ul. ČSA 22/20, Město Albrechtice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení rekonstrukce střešního pláště na stávajícím objektu bytového domu na nám. ČSA 22/20, Město Albrechtice. Rekonstrukcí se rozumí demontáž stávající krytiny včetně podkladní vrstvy a klempířských výrobků, demontáž bednění (v rozsahu 100 % bednění), demontáž nevyhovujících částí nosné konstrukce střechy (předpoklad 50 %), výměna střešních výlezů a zřízení nové skladby střešního pláště včetně klempířských výrobků.
Jedná se o udržovací práce na stavbě, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Výměna střešní krytiny bude provedena podle dokumentace provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., kterou zpracoval Radovan Zatloukal v listopadu 2020. Tato dokumentace je součástí zadávacích podmínek (příloha č. 5).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021