Veřená zakázka

II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Oprava mostu je vyvolaná jeho stavebním stavem ohodnoceným MPM stupněm V pro spodní stavbu a stupněm IV pro nosnou konstrukci. Technické řešení spočívá v opravě (sanaci) spodní stavby v současném tvaru a ve výměně mostního svršku a schodišť. Cílem navrhované opravy je prodloužení životnosti mostu minimálně o 15 let s náklady na údržbu srovnatelnými s novostavbou po dobu 15ti let.
Charakteristika mostu: Trvalý mostní objekt z prefabrikovaných nosníků a monolitického rámu o devíti polích (délka mostu 169,94m), prefa konstrukce v příčném řezu z 13 nosníků KA61 a spřahující desky, Monolitický rám s hlavním polem přes trať komůrková deska s náběhy. Uložení na elastomerových ložiskách, ocelových válečkách a rám na vrubových kloubech dole. Členěné pilíře se dvěma obdélníkovými sloupy a předpjatý stativem proměnných průřezů, opěry masivní, křídla rovnoběžná. Založení mostu plošné na opuce.
Charakteristika opravy: Všechny prvky spodní stavby, které se neopraví přibetonováním, a části nosné konstrukce vyžadují sanaci povrchů, u kterých došlo vlivem nedostatečné krycí vrstvy ke korozi nosné výztuže a vlivem zatékající vody k mrazové (chemické) degradaci betonu. Budou odstraněny veškeré nesoudržné vrstvy, z části i hloubkově degradovaný beton. Bude provedeno očištění následná pasivace odhalené výztuže s lokálním zajištěním předepsané krycí vrstvy povrchovým ochranným systémem. Pro opravu je požadováno použít komplexní sanační systém certifikovaný v ČR pro mostní konstrukce dle ČSN EN 1504.
Oprava nosné konstrukce bude spočívat v resanaci v místech nesoudržné či narušené stávající sanace a opatření příslušnými nátěry, které musí být kompatibilní s nátěry stávajícími (akrylátový v krajních polích nebo epoxidový v hlavních polích). U monolitické části lokální sanace (dobetonávky) v kombinaci s injektážemi (v oblasti spodního líce stěn komorového průřezu v místě vedení kabelů u spodního líce, bylo zjištěno lokální nedostatečné probetonování – ojedinělá lokální kaverna v místě kabelu předpínací výztuže). Ochranný nátěr odolný proti výfukovým zplodinám bude proveden/opraven na spodní úrovni NK nad kolejemi.
Horní povrch betonové vyrovnávací vrstvy nad monolitickou částí resp. spřahující desky nad nosníkovou částí se po odstranění izolace obrousí a bude se sanovat pouze lokálně podle stavu betonu.

Plán výluk na dráze je detailně zpracován v tabulce (viz harmonogram stavby kap. 8.3. Souhrnné technické zprávy - značení kolejí viz příloha C5 Schema stanice Nymburk hlavní nádraží). Výluky mimo uvedené termíny, vzhledem k plánované výstavbě na dotčené trati ŽDC, nelze zaručit. Přesné délky výluk budou stanoveny s ohledem na požadavky provozu SŽ. Značení kolejí viz příloha C5 Schema stanice Nymburk hlavní nádraží.

1HPM a ML není požadován (zajistí zadavatel). Zhotovitel zajistí výpočet pro stanovení zatížitelnosti mostu dle RDS.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.04.2021