Veřená zakázka

Výměna střešní krytiny - objekt č. 9 (odd. 9A,B,C) v PL Šternberk

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník výběrového řízení povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí výměna střešní krytiny na sedlové střešní konstrukci nad objektem odd. č.9 v uzavřeném areálu Psychiatrické léčebny Šternberku, parc. č. 234, kat. úz. Lhota u Šternberka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.06.2024