Veřená zakázka

I/2 Valy, most ev.č. 2-023, oprava mostního svršku

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Oprava dilatačních závěrů mostního objektu ev.č. 2-023 je navržena s ponecháním stávající nosné konstrukce (založení, spodní stavby, vodorovné nosné konstrukce). Oprava řeší pouze výměnu mostního příslušenství, tedy pouze opravu dilatačních elastických závěrů na mostě. Oprava bude spočívat v odstranění stávajících obrusných živičných vrstev v místě osazení dilatačních závěrů v celkové šířce 0,40m a odstranění stávajících podpovrchových dilatačních závěrů. Po odstranění těchto vrstev se provede napojení stávající a nové hydroizolační vrstvy nosné konstrukce. Nová konstrukce dilatačních závěrů se provede v šířce 400 mm a bude provedena jako EMZ ve smyslu TP 80. Pokud si vlastní oprava vyžádá zásah i v oblasti říms, bude provedena nová spára s těsnící zálivkou z předtěsněním šířky 30mm. Kraje nosné konstrukce se opatří žlábkem z měděného plechu. Celoplošně je navržena obnova mostního obrusného krytu mezi dilatačními závěry a v jejich předpolí v tl. min.40-50 mm. Stávající stavebnětechnický stav dilatačních závěrů je nevyhovující a vykazuje poruchy. Asfaltová emulzní zálivka je vyježděna, těsnost dilatačních závěrů z tohoto důvodu již nění zaručena a mohlo by docházet k pronikání vody skrz dilatační závěry do spodní stavby mostu, kde by způsobovala další škody na konstrukci mostu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2024