Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výměna střešní krytiny nad objektem Dietrichsteinského paláce a rekonstrukce terasy v 2. NP


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: Výměna střešní krytiny nad objektem Dietrichsteinského paláce a rekonstrukce terasy v 2. NP. Konkrétně se jedná o výměnu střešní krytiny, která bude probíhat po stávající celoplošné bednění, bez zásahů do nosných prvků, ve stejném duchu, jako je současná skladba a současně také o rekonstrukci terasy na stávající konstrukci bez zásahů do nosných prvků. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost Sollaron architects, s.r.o., se sídlem bratří Žůrků 704/1b, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 01807595. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech) „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl v nabídce návrh plánu organizace výstavby a opatření z hlediska BOZP. Předmětný plán bude tvořen podrobným popisem, jak hodlá dodavatel zamezit negativním dopadům na okolní objekty a parcely a jaké opatření v rámci probíhajících prací navrhuje provést. Návrh plánu organizace výstavby a opatření z hlediska BOZP bude minimálně obsahovat: návrh umístnění zařízení staveniště a skládek; návrh velikosti a umístnění záborů; opatření z hlediska ochrany prachu a hluku; opatření BOZP z hlediska souběhu stavebních prací a provozu objektů zadavatele. Předmětný návrh bude obsahovat jak technický popis, tak grafické znázornění všech navrhovaných opatření.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 06.01.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.