Veřená zakázka

ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45223220-4 - Opláštění budov,
45311100-1 - Instalace a montáž elektrických rozvodů,
45332200-5 - Instalace a montáž vodovodních rozvodů,
45332300-6 - Instalace a montáž odpadních rozvodů,
45332400-7 - Instalace a montáž sanitárního zařízení,
45430000-0 - Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn,
45453000-7 - Opravy a modernizace budov
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy vstupní terasy, v rámci které bude řešeno zejména:
• Přičlenění vstupní terasy do vnitřních prostor školy
• Nová vstupní rampa a schodiště
• Nové vstupní dveře
• Stěna z obvodových panelů – barva bude upřesněna – odstín béžové
• Zastřešení otvorů ve střešním plášti
• Úprava povrchů a podlah exteriérů a interiéru
• Markýza nad vstupním schodištěm a rampou
Na realizaci akce byla vypracována projektová dokumentace (dále jen PD) firmou RYSIK Design s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha, která je přílohou č. 5 této Výzvy, a vydáno stavební povolení čj. MULN/28181/2024/SU/AM ze dne 12.04.2024.
Vybraný dodavatel bude povinen nakládat se stavebním odpadem včetně použitých obalů dle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2024