Veřená zakázka

Výměna oken – Zámek Nečtiny 1. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí, a poskytnutí dalších dodávek a služeb, nutných k řádnému provedení díla. Práce zahrnují rekonstrukci otvorových výplní – oken a dveří – osazených ve svislém vnějším obvodovém plášti ve II. NP objektu Zámku Nečtiny (č.p.1). Výplně budou provedeny dle oken v přilehlém objektu kastela, jejichž výměna proběhla v r. 2020. Je nutné odsouhlasení odboru regionálního rozvoje a územního plánu Městského úřadu Kralovice (provádí výkon státní správy na úseku státní památkové péče), příp. Národního památkového ústavu (dále jen jako „NPÚ Plzeň“) před zahájením výroby; podmínkou zahájení výroby je, že celkový design bude odsouhlasen objednatelem a památkovým dozorem; zhotovitel seznámí objednatele s technologickým postupem montáže jednotlivých oken; všechny vzorky barevného řešení a všechny práce při restaurování budou konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem a pracovníky ORRÚP Kralovice a NPÚ Plzeň.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.11.2021