Veřená zakázka

Úprava a dovystrojení trafostanice objektu A

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících ve zhotovení potřebných projektových dokumentací, tj. „Technického popisu záměru s příslušnými výkresy“, tj. projektového podkladu pro vydání Územního souhlasu k provedení NN přípojky do objektu D, projektové dokumentace v rozsahu „dokumentace pro vydání stavebního povolení, tj. projektového podkladu pro vydání povolení stavebních úprav a dovystrojení trafostanice objektu A Mendelovy univerzity v Brně a „dokumentace pro provádění stavby“ zahrnující jak přípojku NN, tak Úpravu a dovystrojení Trafostanice T1 jako samostatné objekty se společným výkazem výměr.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15 .11. 2021 v 10:00. Podrobnosti viz článek 12 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.11.2021