Veřená zakázka

Vybudování vývojového centra - Kamerové kontrolní systémy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Bezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečení
CPV kódy:
35120000-1 - Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení,
35125300-2 - Bezpečnostní kamery
Popis:

Předmětem plnění zakázky je dodávka dvou typů kamerových systémů pro vybudování vývojového centra zadavatele dle technické specifikace a smlouvy.

Předmět veřejné zakázky bude proveden v nejlepší možné kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění zakázky. Technický a uživatelský standard zakázky je definován technickou specifikací, která je součástí Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Technické parametry uvedené v Technické specifikaci jsou definovány jako minimální požadavky, které musí předmět plnění splňovat; jde ve smyslu občanského zákoníku o vymíněné vlastnosti zboží.

Nejedná se o zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.02.2021