Veřená zakázka

Vybudování dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ Morávka – část SO04 – hlavní vstupy a nádvoří a část SO05 – parkoviště a zpevněné plochy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45111200-0 - Příprava staveniště a odklizovací práce,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45223200-8 - Stavba konstrukcí,
45223300-9 - Výstavba parkovišť
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nových zpevněných ploch a prací souvisejících. Předmět veřejné zakázky je zadáván jako dílčí plnění z komplexního projektu Vybudování dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ Morávka. Realizovaná část projektu bude: část SO04 – hlavní vstupy a nádvoří a část SO05 – parkoviště a zpevněné plochy.
V části SO04, dojde k rekonstrukci dvou vstupů a nádvoří v objektu ZŠ Morávka. V současné době se jedná o asfaltovou plochu sloužící pro parkování osobních vozidel. K nástupním vyrovnávacím schodištím budou doplněny vyrovnávací rampy umožňující bezbariérový vstup. Schodiště u hl. vstupu na severní straně bude doplněno o terasy sloužící k posezení a výuce. Plocha nádvoří bude kompletně revitalizovaná a z velké části vydlážděna. Bude jasně vymezen prostor pro pohyb lidí a pro parkování aut.
Část SO05 je v současné době parkovištěm. Nachází se u sjezdu z objektu ZŠ na komunikaci. Kapacita plochy je cca 50 parkovacích míst a je v havarijním stavu. Předmětem stavebních prací je výměna vodě nepropustného povrchu za propustný (dlážděný), včetně nového vyznačení parkovacích míst. Nové řešení zahrnuje 35 parkovacích míst pro běžné automobily a 3 místa budou vyhrazena pro invalidy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.05.2021