Veřená zakázka

Výběr technického dozoru stavebníka k projektu Státní zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozsah služeb, které jsou předmětem této veřejné zakázky, je detailně specifikován v závazném vzoru příkazní smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. Rozsah činností, které jsou předmětem této veřejné zakázky, se neváže pouze na technický dozor při provádění stavebních prací, ale činnosti budou zahájeny a poskytovány i v průběhu provádění výběru zhotovitele stavby a ukončené až po kolaudaci díla. Dílo, v rámci kterého bude prováděn technický dozor stavebníka, je specifikováno přílohou č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.03.2019