Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace „Severní obchvat Husince, silnice II/145“ ve stupni DSP a PDPS, výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby

Číslo ve věstníku:
Z2023-009560
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Jedná se o liniovou veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 3,505 km, která řeší přeložku silnice II/145 mimo obec Husinec. Obchvat se napojuje západně od Husince v místech, kde je stoupací pruh směrem k Vimperku (celkem tři jízdní pruhy). V předmětné trase se překonává výškový rozdíl téměř 100 m. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 9,5/70. Územní rozhodnutí jsou platná. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Součástí bude výkon funkce „koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace. Součástí zakázky je výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Součástí zakázky je též inženýrská činnost pro vydání potřebných povolení. Součástí projektové dokumentace budou všechny průzkumy a posudky potřebné pro vydání stavebního povolení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.04.2023