Veřená zakázka

Výstavba MŠ Černá u Bohdanče

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214800-8 - Výstavba vzdělávacích zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zbudování trvalé stavby objektu občanské vybavenosti – mateřské školy. Založení objektu bude provedeno plošně na monolitických vyztužených betonových základových pasech, přes které bude celoplošně provedena železobetonová základová deska. Obvodové i vnitřní nosné stěny budou provedeny jako zděné z keramických tvárnic vyplněných tepelným izolantem. Nosná konstrukce střechy je navržena jako železobetonová monolitická deska betonovaná ve sklonu odpovídající příslušné
střešní rovině. Dále bude kromě jiného realizován jednopodlažní zahradní dům, oplocení z žárově pozinkované pásoviny, komunikace a zpevněné plochy a sadové úpravy. Součástí díla je také přeložka plynovodního řádu o délce 52 m, vodovodní přípojka a vnější vodovod, kanalizační přípojka a vnější splašková i dešťová kanalizace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.12.2023