Veřená zakázka

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPÁLOV

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214800-8 - Výstavba vzdělávacích zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou přístavby stávající budovy školy včetně dalších prací dle projektové dokumentace zpracované společností Forsing projekt s.r.o., se sídlem Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava, IČO: 27847721

Stručný popis:
Jde o novostavbu přístavby stávající budovy školy spolu s jejími drobnými stavebními úpravami. V přístavbě jsou navrženy čtyři učebny, kabinety, hygienické zařízení, úklidové místnosti, technická místnost a šatny. Šatny jsou navrženy s kapacitou, která pokryje nedostatek šaten ve stávající budově školy.
Součástí stavby je řešení zpevněných ploch u přístavby a ve dvoře školy, dešťová kanalizace s odlučovačem a retenční jímkou s vyústěním do stávajícího rybníky, nová přípojka splaškové kanalizace, přeložka stávající jednotné kanalizace, přeložka a napojení na stávající vodovodní přípojku, přístřešek u vstupu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.05.2021