Veřená zakázka

Vranovice – sportoviště II.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Vranovice – sportoviště II.“. Předmětem projektu je vybudování atletické dráhy, volejbalového hřiště a plochy s relaxačními, sportovními a hracími prvky. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností PROJECTION s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.10.2022