Veřená zakázka

Stavba polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavba vedlejší polní cesty C16 na pozemku p.č. 3772 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, která spojuje obci Skuhrov s místní komunikací ležící na hranici s k.ú. Alšovice. Stavební práce mají charakter rekonstrukce stávající polní cesty o celkové délce 729,0 m, která je značně poškozena (projeté koleje, nevyhovující parametry, nevyhovující odvodnění), což brání jejímu využití. Stávající kryt komunikace je částečně asfaltového charakteru – z tohoto důvodu PD počítá s ofrézováním na ploše 3x200 m. Rekonstrukce je navržena v celkové délce 729,0 m v kategorii P4,0/30 – šířka cesty je 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m; navrhovaná rychlost je 30 km/h. Konstrukční skladba komunikace – asfalt obalový ACO 11 40 mm, asfalt podkladový ACP 16 50 mm, postřik živičný spojovací, vibrovaný štěrk VŠ 150mm, štěrkodrť ŠDb 200 mm, upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. Stabilizované podloží vápněním v mocnosti 50 cm s přidáním 5 % vápna. Krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu. Vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0 %. Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží zaústěnou do zasakovací jímky dl. 10 m, hl. 1 m a šířky 1 m, nebo případně zaústěnou do příkopu. V trase cesty jsou čtyři napojení cest ve stejné konstrukci jako vozovka a příčné struhy pro odvedení povrchových vod na travnaté plochy. Předmět veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto v 12/2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.10.2022