Veřená zakázka

Vodovodní a kanalizační síť a ČOV v obci Bojanovice

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45232420-2 - Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod,
45332200-5 - Instalace a montáž vodovodních rozvodů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu, splaškové gravitační kanalizace včetně čistírny odpadních vod 500 EO (dále jen „ČOV“) v obci Bojanovice ve Středočeském kraji.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

• SO1 – Splašková kanalizace a stavby s ní spojené
• SO2 – Vodovodní řady
• SO3 – Čistička odpadních vod

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a závazném vzoru smlouvy o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.08.2022