Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vodovod, vodojem a rozšíření kanalizace Jablonná


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Středočeský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Vodovod, vodojem a rozšíření kanalizace Jablonná“, a to v souladu s projektovými dokumentacemi a zadávací dokumentací. Předmětem stavebních prací je výstavba vodovodní sítě, včetně souvisejících objektů - připojení vodních zdrojů, úpravny vody a vodojemu. Dále bude provedena výstavba gravitační splaškové kanalizace v prostoru nové zástavby v severozápadní části obce Jablonná, v prostoru u hřiště, kde je uvažováno s další rozvojovou zástavbou. Odpadní vody z této lokality budou odváděny do již dokončené splaškové stoky u budovy obecního úřadu a dále na kapacitní obecní ČOV. Navrhovaná gravitační splašková kanalizace bude provedena z rour PVC SN 12 v dimenzi DN 250 mm. Celková délka gravitační kanalizace je 562,29 m. Předmětem zakázky je také spolupráce dodavatele v rámci zkušebního provozu, který bude trvat 12 měsíců od zahájení zkušebního provozu, kdy bude za asistence dodavatele prováděna optimalizace provozních režimů technologie úpravny vod. Spolupráce při zkušebním provozu bude spočívat v konzultacích a součinnosti při optimalizaci nastavení a provozu technologie úpravny vod.
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 09.03.2021 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.