Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VODOVOD PSÁRY – PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD“ část - etapa III.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace III. etapy liniové stavby vodovodu – posílení zásobování obce Psáry pitnou vodou. Navržené vodovodní řady jsou z litinového potrubí DN150 a DN200 v celkové délce 2.315,6 m a z potrubí PE 100 RC SDR 11 De110 v délce 242,6 m. Součástí stavby je výstavba vodovodní předávací šachty a včetně technologického vystrojení, elektropřípojky NN a úprava technologie v ČS Štědřík.
Navržený vodovod bude napojen na stávající Posázavský vodovod.
Jedná se o novostavbu, svým účelem je to stavba trvalá, účelem stavby je posílení zásobování obce pitnou vodou.

Realizace veřejné zakázky bude spolufinancováno z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky, Výzva č. 4/2019 (Prioritní osa 1. Voda, Podoblast podpory 1.6. Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že při realizaci stavby musí dojít ke zkorigování soutěžené stavby se stavbou II.etapy, která v současné době probíhá. Z tohoto důvodu je uzavřena hlavní komunikace a je nutné zkoordinovat uzavírku hlavní komunikace II/105 s uzavírkou komunikace Kutná / Jílovská.
Etapa III se napojuje na již provedený vodovod v Etapě I – ul. Kutná a na Etapu II – křižovatka ul. K. Junčáku a Pražská.
Zadavatel dále upozorňuje účastníky, že při realizace veřejné zakázky je nutné dodržení stanovených m2 záboru. Pole, na nichž realizace bude také probíhat, jsou již oseta a při nedodržení stanoveného záboru by došlo ke značným škodám zemědělců, které by zhotovitel musel uhradit.
Vyskytuje-li se v projektu požadavek na konkrétní produkt konkrétního výrobce, jedná se pouze o příklad a lze dodat alternativu odpovídajících parametrů.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 28.01.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 17.02.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.