Veřená zakázka

VODOVOD NESPEKY - PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK - BENEŠOV

Číslo ve věstníku:
Z2021-033217
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Projekt spočívá ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky. Vodojem je navržen jako zemní dvoukomorový o celkovém objemu 2 x 200 m3. Dno vodojemu je navrženo na kótě 360 m n.m, provozní hladina o 3 metry výše. Odpad z vodojemu je navržen z PE100 RC o dimenzi D160 SDR17 a je veden v souběhu s přiváděcím řadem a je ukončen výustním objektem v bezejmenné strouze. Vodní tok není evidován v centrální evidenci vodních toků ani ve vodohospodářské mapě. Z vodojemu je navržen rozváděcí řad „1“ na kterém je na pozemku parcelní číslo 2469/27 k.ú. Nespeky (západní okraj Borové Lhoty) navržena armaturní šachta s redukcí tlaku. V šachtě se řad „1“ dělí na dva řady a to řad č. „1“ a řad č. „2“. Oba řady jsou v šachtě osazeny redukčním ventilem s výstupní tlakem 34 m v. sl. a vodoměrnou sestavou. Řad „1“ přivádí pitnou vodu do Nespek, řad „2“ přivádí vodu do místní části Městečko. Oba řady se v zástavbě obce dále větví.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.10.2021