Veřená zakázka

Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba malé vodní nádrže SO101 Vodní nádrž VNn1 v katastrálním území Malovice u Netolic včetně výsadby doprovodné zeleně. Jedná se o výstavbu průtočné malé vodní nádrže s retenčním účinkem za účelem zadržení vody v krajině, částečně zahloubené, složené ze čtyř částí a to SO101.1 - Vodní nádrž VNn1 - zátopa, SO101.2 - Vodní nádrž VNn1 - hráz, SO101.3 - Vodní nádrž VNn1 - výpusť a SO101.4 - Vodní nádrž VNn1 - přeliv. Vybudováním malé Vodní nádrže VNn1 se zvýší množství vody zachycené v krajině, přispěje to k obohacení flory a fauny v okolí vodní nádrže a spolu s výsadbou doprovodné zeleně se zvýší i ekologická stabilita území.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.08.2022