Veřená zakázka

VO Žatec – NPO 2024

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiálTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Spotřební materiál ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce části veřejného osvětlení ve městě Žatci vč. inovace, opravy, vybudování nových stavebních prvků – sloupů včetně souvisejících výkopových zemních a stavebních prací, výměna a optimalizace veřejného osvětlení, za účelem dosažení úspor elektrické energie, při dodržení platné legislativy, dle minimálního technického standardu vymezeného v technické specifikaci a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou částí zadávací dokumentace. V rámci předmětu plnění této veřejné zakázky bude vyměněno celkem 917 svítidel vč. souvisejícího plnění tzn. např. kabelových tras, rozvaděčů, sloupů apod. Pro výměnu byla vybrána světelná místa v lokalitách s vhodnou infrastrukturou. V rámci rekonstrukce budou muset být vyměněny některé opěrné body, kabely a také doplněna světelná místa z důvodu splnění požadavků normy ČSN EN 13 201. Výměny svítidel budou provedeny na komunikacích třídy M5, P4 a P5. Zadavatel požaduje, aby veřejné osvětlení v Žatci bylo řízeno prostřednictvím víceúčelové IoT Smart City městské sítě. Účastník musí nabídnout takové řešení, které bude založeno na otevřených mezinárodních standardech. Tento požadavek se týká zejména hlavních součástí IoT Smart City městské sítě jako je Centrální řídící systém sítě, uživatelské rozhraní/ovládání a konfigurace a komunikace svítidel. Řešení musí být otevřené pro další zařízení ve veřejném prostoru, která splňují stejné otevřené mezinárodní standardy. Zadavatel požaduje splnění uvedených technických podmínek, definovaných v Příloze č. 5 Technické specifikace Předmětu plnění. Účastník je povinen nabídnout jen takové řešení VO, které je 100% kompatibilní se stávajícím systém (stávající městskou IoT síť nelze zaměnit z důvodu podmínek dotačního titulu), což účastník před podpisem smlouvy prokáže způsobem dle v čl. 10 této ZD. Zadavatel upřesňuje, že veřejné osvětlení je řízeno prostřednictvím víceúčelové IoT Smart City městské sítě. Tato síť je založena na otevřených mezinárodních standardech. Řešení je otevřené pro další zařízení ve veřejném prostoru, která splňují stejné otevřené mezinárodní standardy. Zadavatel požaduje rozšíření této sítě na lokality specifikované v mapových podkladech definovaných v Příloze č. 6a, za splnění uvedených technických podmínek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.07.2024