Veřená zakázka

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a provedení novostavby Víceúčelového objektu pro výuku a osvětovou činnost Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na pozemku parc.. č. 335 k.ú. Olomouc - město v rozsahu:
a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v účinném znění, v souladu se společným povolením (územní rozhodnutí a stavební povolení) a dokumentací pro společné povolení ověřené ve stavebním řízení; S ohledem na druh zadávacího řízení (projekt + provedení) musí dokumentace pro provádění stavby obsahovat již konkrétní výrobky a technologie, navržené pro použití při provádění stavebních prací. Zadavatel předpokládá předkládání vzorků již v průběhu projektování tak, aby v průběhu stavebních prací mohly být řešeny pouze méně podstatné detaily (např. barevnost), pokud se zadavatel s vybraným účastníkem nedohodnou jinak.
b) Provedení stavebních prací podle projektové dokumentace pro provádění stavby, v souladu s pravomocnými stavebními povolením stavby; vč. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 vyhl. č. 499 Sb a zajištění geodetického zaměření skutečného provedení všech stavebních a inženýrských objektů a oddělovacího geometrického plánu pro stavbu objektu a pro parcely s různým způsobem využití a dalších vedlejších a ostatních nákladů stavby vč. součinnosti pro zajištění kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru o užívání dokončené stavby v závislosti na povaze věci a zajištění veškerých dokladů nezbytných pro uvedení stavby do provozu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.09.2021