Veřená zakázka

Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79810000-5 - Tiskařské služby
Popis:

Vyhlašovatel (město Třebíč) je vlastníkem periodika Třebíčský zpravodaj. Součástí periodika je 8 stran, které jsou určeny k reklamním a inzertním účelům pro zájemce. Jedná se o tyto strany periodika: 6 celých stran periodika, zařazených do periodika výlučně dle uvážení města Třebíč, a 3. a 4. strany obálky periodika. Vyhlašovatel nabízí tyto strany zájemci k vytištění reklamy či inzerce za úplatu. Úplatou se rozumí měsíční odměna vyhlašovateli. Podrobnější informace jsou uvedeny níže v sekci "Zadávací dokumentace".
Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním účinném znění, ale o veřejnou soutěž dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním účinném znění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.09.2021