Veřená zakázka

Tiskařské služby VŠB-TUO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79810000-5 - Tiskařské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je realizace tisku pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat drobný tisk podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace v průběhu realizace projektů či vlastních provozních potřeb, s objemem plnění jednotlivých požadavků (dílčích objednávek) maximálně 10 000 Kč bez DPH. Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je popsána v příloze g) této výzvy, jež tvoří současně přílohu č. 1 rámcové smlouvy o dílo, vše shodně označeno jako příloha g) Příloha č.1RS – Specifikace položek předmětů plnění včetně cen Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky.
Součástí polygrafických prací a drobného tisku je doprava výrobků na adresy uvedené v rámcové smlouvě o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.09.2021