Veřená zakázka

Vejprnice, Tlučná - smíšená CS Tlučná - propojení v údolí Vejprnického potoka - část A1

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky (část A1) propojující Tlučnou s Vejprnicemi. Součástí stavby jsou následující stavební objekty: SO 001: Kácení dřevin s odstraněním, SO 006: Bourací a přípravné práce, SO 007: Skrývka ornice, SO 110: Větev „A1“ - smíšená C9 - provoz E - D2, SO 111: propustek 2xDN800, SO 112: Odpočinkové místo a VRN: Vedlejší rozpočtové náklady. Ostatní stavební objekty z projektové dokumentace nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost IK Plzeň s.r.o., IČ 49789066 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.02.2021