Veřená zakázka

Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Realizace stavby „Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod“ v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Předmětem této stavby je vybudování dešťové kanalizace DN 1200 mm v délce 196,07 m a DN 800 mm v délce 15,53 m. Kanalizace bude propojena se stávající dešťovou kanalizací DN 1200 mm a bude zaústěna prostřednictvím nově realizovaného výustního objektu do povrchových vod do vodního toku Ščučí. Na trase bude osazeno 6 ks kanalizačních šachet DN 1500mm. Bude provedeno výškové přeložení kanalizace z důvodu kolize se stávajícím vodovodem v úseku pod komunikací v délce 8,30 m. Součástí stavby je realizace přeložky 4 ks STL přípojek na ul. Mitrovické.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.04.2021