Veřená zakázka

Vedení personální agendy a komplexní zpracování mezd

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Účetnictví a auditOstatní
CPV kódy:
79631000-6 - Personální a mzdové služby
Popis:

Vedení personální agendy a zpracování mezd dle níže uvedené specifikace pro cca 100 zaměstnanců (HPP, DPP, DPČ). Na základě objednatelem předložených podkladů: • výpočet a zpracování mezd a ostatních plnění za práci na základě docházkových listů nebo jiné evidence o docházce pracovníků • výpočet dávek sociálního zabezpečení (nemocenské dávky, OČR, peněžité dávky v mateřství), vede doklady o mateřské a další mateřské dovolené, popř. neplacené volno • výpočet zákonných srážek z platů (sestavy pro kontrolu a odvod pojistného, přehledy o platbách zdravotního pojistného) • ostatní srážky z mezd podle podkladů objednatele (přehledy spoření, půjček a jiných srážek, např. exekučních srážek) • vyhotovení účetních sestav – podklady a rekapitulace • vyhotovování pracovně právní dokumentace na základě podkladů (pracovní smlouvy, platové výměry, zápočty praxe) • poskytování kopií všech právních úkonů (pracovní smlouvy, platové postupy, dohody o ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.) • přihlášení a odhlášení zaměstnance • přehled dovolených • rekapitulace a výkazy o mzdách, podklady pro statistická hlášení související s výpočtem mezd, pro dávky sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění apod. • rozborové sestavy – struktura mezd, mzdová inventura • kontrola formální a věcné správnosti náležitostí účetních dokladů spojených se zpracováním mezd • vedení mzdových listů • vystavování mzdových výměrů (po dodání podkladů); • vystavování zápočtových listů • vedení evidenčních listů • vyhotovování výplatních lístků, výplatních listin • na základě plné moci zastupování objednatele při jednání s příslušným finančním úřadem, okresní správou sociálního pojištění a zdravotními pojišťovnami • roční zúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně pro příslušný finanční úřad • zabezpečení komunikace s OSSZ – portál eNeschopenka a všechny povinnosti s tím spojené • vyplacené a nevyplacené dávky sociálního pojištění, podklad pro vyhotovení výkazu pro OSSZ • podklady pro výkazy ČSÚ – výkaz práce, o pracovní neschopnosti • výkaz P2-04 na webových stránkách UIV a v listinné podobě • výkazy pro Krajský úřad Libereckého kraje – finanční vypořádání, vyúčtování dotací, ukazatele nákladovosti, příprava daňových a statistických hlášení • práce spojené s údržbou softwaru VEMA, tj. instalace nových verzí atd. • spolupráce při vyhotovení směrnic příspěvkové organizace v souladu se směrnicemi zřizovatele

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.11.2023