Veřená zakázka

VD Skalka - nožová šoupátka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny dvou návodních provozních uzávěrů - nožových šoupátek DN 1200 na VD Skalka. Stávající návodní provozní uzávěry nejsou konstruována pro zavírání do průtoku, nové návodní provozní uzávěry musí umožňovat hrazení do průtoku. Z prostorových důvodů požadujeme použití otočné hradící desky ovládané hydraulickým agregátem.
Během demontáže stávajících a montáže nových návodních provozních uzávěrů bude nutné vhodným způsobem převádět průsakovou vodu z prostoru před spodní výpustí do prostoru tlumící komory. Během realizace musí vždy zůstat jedna SV funkční.
Návrh nových návodních provozních uzávěrů musí respektovat ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení, která navazuje na vyhlášku č. 590/2002 Sb. a č. 367/2005 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
Kapacita spodních výpustí je dána výpočtem se zahrnutím ztrátových činitelů nového uzávěru a montážní vložky. Návrh nových návodních provozních uzávěrů musí obsahovat typ uzávěru, se kterým dodavatel uvažuje a kapacita spodní výpusti s novým uzávěrem musí být přepočítána.
Návodní provozní uzávěry musí mít napouštěcí polohu nebo způsob napouštění prostoru mezi uzávěry, např. obtokem.

Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024