Veřená zakázka

Předběžné tržní konzultace - Nový parkovací systém

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Záměrem Zadavatele je zrealizovat nový parkovací systém v kampusu Univerzity Hradec Králové (též i jako „UHK“).
Cílem v rámci těchto předběžných tržních konzultací je získat informace z trhu, které pomohou vymezit předmět a podmínky plánované soutěže na dodávku takového systému tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám UHK a aby byly stanoveny v souladu s reálnými možnostmi dodavatelů.

PTK jsou v této fázi vedeny písemně, a to prostřednictvím tohoto dokumentu, a on-line dotazníku pro dodavatele či dotazníku zaslaného via mail.

Zadavatel nevylučuje možnost vést PTK následně také jinou písemnou, popř. ústní formou; v případě ústní formy komunikace bude její obsah v dostatečné míře zdokumentován zejména zápisem a audio či audio-vizuálním záznamem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2024