Veřená zakázka

VD Jezeří - rekonstrukce

Číslo ve věstníku:
Z2022-001568
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45247211-2 - Výstavba přehradních hrází
Popis:

Předmětem díla je kompletní rekonstrukce VD Jezeří. Dojde k rekonstrukci vzdušného a návodního líce, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu, erbu, atiky a dočasné úpravě přístupové komunikace. Pro účely navazujících stavebních objektů bude provedeno celoplošné vytěžení sedimentu z retenčního prostoru VD Jezeří a odvoz vytěženého sedimentu, vytěžený náplav bude uložen na pozemku p. č. 813/11, kú. Kundratice u Chomutova (předpokládané množství je cca 3 820 m3). Transport přes hráz je předpokládán pomocí věžového jeřábu umístěného na vzdušné straně hráze. Na vzdušné straně bude sediment deponován a po přistavení nákladního automobilu bude naložen a odvážen na určený pozemek. V PD je uvažováno s tím, že věžový jeřáb bude na stavbě pouze po dobu samotného těžení náplavu, kterému budou předcházet přípravné práce - viz objekt SO 08. Upozorňujeme na možný výskyt svahových vod v závislosti na aktuálních hydrologických podmínkách. Detailněji viz ZD, KD, ND, včetně příloh a PD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.02.2022