Veřená zakázka

Václavice - i pro turisty

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
37535200-9 - Vybavení hřišť,
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace venkovní plochy, která nabízí velké prostory a možnosti pro scházení obyvatel. Ve venkovních prostorách jsou umístěny stoly a lavičky, venkovní osvětlení a další potřebný mobiliář.
Veřejně přístupné odpočinkové místo se nachází na pozemku p.č. 2788,193,2765 v k.ú Václavice u Hrádku nad Nisou.
Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Václavice- i pro turisty“, spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, název projektu: „Václavice - i pro turisty“, registrační číslo projektu: (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003287).
Podrobnější specifikace a podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v položkovém rozpočtu.
Místo je veřejně přístupné a nachází se na pozemku p.č. 2788,193,2765 v k.ú Václavice u Hrádku nad Nisou..

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.09.2022