Veřená zakázka

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice - MŠ Švermova

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Materiál, součástky a náhradní díly
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
37535200-9 - Vybavení hřišť,
45000000-7 - Stavební práce,
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je úprava a oživení stávajících dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice - MŠ Švermova spočívající v odstranění stávajících a pozůstatků nevyhovujících herních prvků a pískovišť. Některé funkční herní prvky, budou přesunuty v rámci zahrady. Stávající travnatá plocha bude nahrazena centrálním mlatovým povrchem a plochy trávníku jsou navrženy jako štěrkové. Hřiště a dopadové plochy budou provedeny a certifikovány dle norem pro zařízení dětského hřiště ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Dále dojde k napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu s možností bezbariérového přístupu. Taktéž dojde k odstranění stromů a keřů se špatným zdravotním stavem a dřevin, které jsou nevyhovující taxonomicky a provozně. Odstraněné dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou. Výsadba bude realizována v ideálních agrotechnických termínech a budou splněny příslušné normy (ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9051). Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902. Součástí předmětu plnění zakázky je i následné péči po dobu 5 let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.07.2022