Veřená zakázka

V 00782B – rekonstrukce kuchyně – dodávka gastro vybavení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
39141000-2 - Kuchyňský nábytek a zařízení,
39220000-0 - Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství,
39700000-9 - Domácí spotřebiče
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je dodávka gastro vybavení v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 3 kupní smlouva a jejích příloh.
Technické parametry poptávaného plnění jsou definovány s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové (kvalitativní) parametry jsou stanoveny jako minimální, příkonové jsou stanoveny jako maximální a rozměrové a váhové parametry jako doporučené, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí stanovenou ve smlouvě tak, aby plnění mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném. Při dodávce gastro vybavení musí dodavatel zejména respektovat dispozice uvedené ve výkresech projektové dokumentace a specifikaci položek zařízení, z čehož vyplývá také zohlednění případného stávajícího zařízení zadavatele, jeho rozměrů a nutnosti jeho zpětné montáže či umístění. Zadavatel výslovně uvádí, že rozměry jednotlivých zařízení jsou chápány jako doporučené s tím, že je možná jejich modifikace tak, aby se veškeré dodávané zařízení do definovaného prostoru vešlo a byl zachován jeho účel použití (dodavatelé nemohou navrhnout dodat takové provedení, které nebude v některé části splňovat svůj účel).
Tato zakázka zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem. Vybraný dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. V rámci plnění budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Dodávka gastro vybavení je požadována včetně dopravy, instalace a kompletace jednotlivých částí, pakliže to bude vhodné.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.07.2024