Veřená zakázka

V 00611B – Automatizace a digitalizace výrobního procesu ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost – dodávka zařízení teplého pokovu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Automatizace a digitalizace výrobního procesu ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024045, konkrétně 1 ks zařízení teplého pokovu, a to za podmínek uvedených dále.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném. Součástí zakázky je dodávka, šéfmontáž k mechanickému a elektrickému připojení všech dodávaných zařízení a ovládacích prvků, včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a účasti techniků při studeném testu.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod. Dodavatel je povinen do dodávky a tím i do celkové ceny zahrnout veškeré nutné příslušenství k plné funkci zařízení.
Jedná se např. o takové příslušenství, které zadavatel není schopen identifikovat, respektive je specifické pro daného výrobce vzhledem k unikátnosti řešení každého dodavatele, ale které je nezbytné pro standardní provoz zařízení.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace 1 ks zařízení teplého pokovu
Podrobná technická specifikace je stanovena v příloze č. 1 kupní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.02.2023