Veřená zakázka

V 00588 – dodávka submikronového CNC obráběcího stroje

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42630000-1 - Kovoobráběcí a tvářecí stroje
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je dodání submikronového CNC obráběcího stroje poptávaného v rámci dotačního projektu Rozšíření výzkumně vývojového centra ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o., registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027027.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace submikronového CNC obráběcího stroje
1) Oběžný průměr nad ložem min. 350 mm
2) Maximální soustružená délka min. 400 mm
3) Maximální otáčky vřetena min. 4 000 ot./min.
4) Výkon motoru min. 7 kW
5) Stroj musí mít řídící systém s min. rozlišením 0,015 µm
6) Stroj musí mít revolverovou hlavu s min. 6-ti pozicemi nástrojů s upínáním VDI30
7) Nejmenší krok pohybu v osách X a Z musí být min. 0,025 µm
8) Lože stroje vyrobeno z materiálu, který zaručuje tepelnou stabilitu a tlumí vibrace / granitové lože
9) Pracovní vřeteno musí mít hydrostatické uložení, max. obvodová házivost vřetene musí být menší než 0,15 µm
10) Saně osy X a Z musí být hydrostaticky uloženy, chyba opakovatelnosti najíždění těchto os musí být max. +/- 0,15 µm
11) Ke stroji musí být zařízení, které temperuje chladící kapalinu
12) Ke stroji musí být 3-čelisťové sklíčidlo s pneumatickým upínáním
13) Ke stroji musí být vysoce přesný NC-řízený koník s lineárním vedením pinoly a dráhou pojezdu 50mm. Hrot koníku MK2 Gepy teplotně ovládaný.
14) Stroj musí mít systém pro odměřování nástrojů v osách X a Z. Největší chyba měření po kalibraci musí být 1 µm, systém musí být instalován ve stroji-výklopný
15) Stroj musí mít infračervený měřící systém pro měření průměrů a délek obrobku ve stroji. Největší chyba měření po kalibraci musí být < 1 µm, systém musí být instalován ve stroji
16) Řídící systém stroje, musí umožňovat grafickou simulaci DIN programů soustružení
17) Na stroji musí být příprava pro odsávání olejové mlhy z pracovního prostoru stroje
18) Ke stroji musí být elektronické ruční kolečko pro možnost nastavení v osách X a Z
19) Ke stroji musí být oplachová a „ofuková“ (pneumatická) pistole
20) Ve stroji musí být instalováno čištění součástí emulzí nebo vzduchem se 4-mi tryskami ovládané pomocí příkazu M
21) Ke stroji musí být automatický dopravník třísek místo vany na třísky
22) Ve stroji instalovány poloautomatické dveře (otevírání automatické, zavírání ruční, řízené stlačeným vzduchem)
23) Klimatizovaná elektro skříň
24) Ke stroji musí být kompletní dokumentace v CZ jazyce
Požadavky na dodávku technologie:
 Stroj musí být dodaný, seřízený a vybavený včetně technologie (upínačů a nástrojů) na dílec číslo výkresu: 1113641, výkres přiložen k zadávací dokumentaci jako příloha č. 3 zadávací dokumentace.
Požadavky na přejímku stroje:
 Zaškolení obsluhy stroje a řídícího systému
 Předpřejímka u výrobce stroje těsně před termínem dodání stroje – 1. fáze: Ověření přesnosti stroje bude provedeno na dílu dle doporučení výrobce
 Předpřejímka u výrobce stroje těsně před termínem dodání stroje – 2. fáze: Výroba série 3-dílů v řadě za sebou dle výkresu 1113641 včetně měřících protokolů (měřidly dodavatele stroje). Všechny díly po sobě musí být v rozměrových tolerancích dle výkresu. Zadavatel si testovací sérii dílů odveze s sebou.
 Přejímka ve firmě FRENTECH Brno, po ustavení a seřízení stroje. Výroba série 3-dílů v řadě za sebou dle výkresu 1113641 včetně měřících protokolů (měřidly firmy FRENTECH)
 Všechny díly po sobě musí být v rozměrových tolerancích dle výkresu.
Součástí předmětu plnění a ceny je i součinnost dodavatele při instalaci a oživení v místě instalace u zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022