Veřená zakázka

Územní studie Nové Dvory

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v lokalitě Nových Dvorů a Jalového Dvora v Praze; majoritně se řešené území nachází na rozmezí tří katastrálních území – k. ú. Lhotka, k. ú. Kamýk a k. ú. Krč, na území dvou městských částí (MČ Praha 4 a MČ Praha 12), menší část pak zasahuje do území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš. Velikost řešeného území: 49 ha. Zpracování územní studie je rozděleno na dílčí etapy: 1. etapa (analytická část, jejíž součástí je i spolupráce na participaci veřejnosti) – do 6 týdnů od podpisu smlouvy; 2. etapa (návrh ke kontrole zadavateli) – do 10 týdnů od ukončení 1. etapy; 3. etapa (návrh k „projednání“ a následné „veřejné jednání“, při kterém bude veřejně prezentován návrh) – do 4 týdnů od předání připomínek zadavatele k 2. etapě dodavateli; 4. etapa (čistopis upravený na základě připomínek a výsledků „projednání“) – do 6 týdnů od předání připomínek zadavatele (připomínky z „projednání“) dodavateli. Předpokládaná maximální nepřekročitelná cena veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 500 000,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku uchazeče, jehož nabídková cena za dílo překročí předpokládanou cenu veřejné zakázky, jakožto nevhodnou, vyřadit.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.04.2021